CERGE-EI kutatás

CERGE-EI kutatás

CERGE-EI kutatás

A kutatásban az általános iskolás gyerekek továbbtanulási döntéseit vizsgáljuk. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen tényezők befolyásolják azt, hogy a gyerekek érettségit adó intézményekbe jelentkezzenek.

A kutatás a RECENS Lendület kutatásba kapcsolódik be és annak a longitudinális mintáját veszi alapul. A Lendület kutatásban évente felkeresünk egy általános iskolás gyerekekből álló mintát, és felmérjük azoknak a kapcsolathálóját és tanulmányi eredményeit. A Lendület kérdőíves kutatását idén már az ötödik alkalommal kérdezzük le és a nyomon követett osztályok már hetedikesek lettek, így a továbbtanulás számukra egyre aktuálisabb kérdéssé válik.

A CERGE-EI kutatás a következő fázisokból áll:

  1. Strukturált interjúk: öt tanárral és öt szülő-diák párossal, amelyben felmérjük, hogy milyen szempontok vezérlik a továbbtanulási döntéseket.
  2. Vignettás módszer: Kvázi kísérleti módszerekkel azt teszteljük, hogy mennyire fontosak az egyes továbbtanulási szempontok egymáshoz képest a hetedikes diákok számára.  Ebben a fázisban a kérdezetteknek felsorolunk hipotetikus továbbtanulási helyzeteket, amelyekben megadjuk egy-egy gyerek és középiskola profilját. A kérdezetteknek azt kell értékelniük, hogy mennyire valószínű, hogy az adott hipotetikus profillal rendelkező gyerek jelentkezik a megadott profilú iskolába.
  3. Longitudinális survey: A Lendület kutatás tavaszi ötödik hullámában szerepelni fog egy külön blokk a továbbtanulásról.
  4. Kísérleti módszerrel azt vizsgáljuk, hogy a célzott információ nyújtás mennyiben befolyásolja a továbbtanulási döntéseket. Alapvetően két módszert szeretnénk összehasonlítani. Egyrészről megvizsgálnánk, hogy a frontális információ átadásnak milyen hatása van. Másrészről azt is értékelnénk, hogy milyen hatása van, ha csak a kapcsolathálóban a releváns személy kap információt.

 

A kutatást a CERGE-EI Alapítvány finanszírozza a Világbank által alapított Global Development Network (GDN) program keretében. További információk: https://www.cerge-ei.cz/gdn/rrc-16. A Projektet Keller Tamás (TÁRKI Zrt és RECENS) és Takács Károly (RECENS) vezetik, valamint Radó Márti és Mezei Gabriella vesznek részt benne a RECENS Kutatócsoportból.
Maga a kutatás a TÁRKI Zrt. által elnyert projekt, amelynek adminisztratív és pénzügyi lebonyolítását a TÁRKI Zrt. végzi. A kutatás tartalmi megvalósítása során a RECENS Kutatócsoport a TÁRKI Zrt-vel működik együtt.