ERC kutatás: a pletyka és a reputáció dinamikája közösségekben

ERC kutatás: a pletyka és a reputáció dinamikája közösségekben

ERC Consolidator Grant 2014

A projekt azonosítója: EVILTONGUE

Javaslat száma: 648693

Kutatási projekt vezetője: Takács Károly

A kutatás hivatalos angol nyelvű oldala: https://eviltongue.tk.mta.hu/

Bevezetés:

A társadalmi normák általában és a kooperációs normák különösen az emberi társadalmak szilárd építőkövei. Az emberi történelem során különösen összetett informális megoldások születtek arra vonatkozóan, hogy miként lehet ezeket a normákat fenntartani és betartatni. A reputációs mechanizmusok és a pletyka ezek közé a komplex informális megoldások közé tartoznak. A közhiedelem szerint azonban a pletyka főleg negatív és gyakran valótlan információk csatornája. Ha ez így van, mégis hogyan erősítheti a társadalmi rendet és a kooperációt a sokszor nem őszinte pletyka és az ezen alapuló reputációs rendszer?

Ez a fő dilemma, amit kutatásunk vizsgálni kíván széles módszertani eszköztárral. Analitikus modelleket és ágens-alapú szimulációkat használunk a hipotéziseink alkotásához. A legegyszerűbb hipotéziseinket kiscsoportos kísérletekben ellenőrizzük. Új statisztikai módszereket fejlesztünk az alapvetően három szereplőt érintő pletyka hálózati áramlásának elemzéséhez. A Lendület program támogatásával gyűjtött általános iskolai és középiskolai hálózati paneladatokban elemezzük a pletykára és reputációra vonatkozó információkat, különböző életkori periódusokban. Továbbá, hordozható eszközök segítségével próbáljuk megismerni a pletyka és a reputáció dinamikáját kis, zárt közösségekben.

A kutatócsoport ERC projektjének bemutatkozó videója: