fiatal kutatóink legfrissebb publikáció (2017-2018)

 1. Bocskor, Á. 2018. Anti-immigration discourses in Hungary during the ‘crisis’ year: the Orbán government’s ‘National Consultation’ campaign of 2015. Sociology 2018(3). Impact Factor: 1.96.
 2. Boldvai-Pethes Laura 2016. The end of representative politics by Simon Tormey (2015, Cambridge, John Wiley & Sons, Polity Press) Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 7(1) 131-134. DOI: 10.14267/CJSSP.2016.01.10
 3. Boros I. Jr., Gulyás, A., Szabó, M.K., and Havadi, G. 2018. Text Network Analysis – A Bag of Words Model, POLTEXT Incubator Workshop, Budapest, Hungary.
 4. Czakó Á., Győri Á., Schmidt L., ifj. Boros I. 2017. Innovatív pedagógiai módszerek a szakmai oktatásban. Socio.hu 2017/2. DOI: 10.18030/socio.hu.2017.2.1
 5. Czibik, Ágnes; Boróka Pápay, Zoltán Szántó, and István János Tóth. 2017. “Computer Assisted Content Analysis of the Print Press Coverarge of Corruption in Hungary.” In Media and Corruption in Hungary (2004-2013): Working Papers, edited by Zoltán Szántó and István János Tóth, 1–99. Budapest: Corvinus University of Budapest, Institute of Sociology and Social Policy, Corruption Research Centre.
 6. Czibik, Ágnes; Miklós Hajdu, Boróka Pápay, Zoltán Szántó, and István János Tóth. 2017. “Type of Actors, Objects of Exchange, Type of Original Transactions in the Coverage of Corruption.” In Media and Corruption in Hungary (2004-2013): Working Papers, edited by Zoltán Szántó and István János Tóth, 129–66. Budapest: Corvinus University of Budapest, Institute of Sociology and Social Policy, Corruption Research Centre.
 7. Drávucz F., Szabó M.K. 2017. A beszélői szujektivitás vizsgálata szentiment- és emóciókorpuszokon. Nyelvtudományi Intézet. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. ISBN 978-963-9074-70-5.
 8. Habsz Lilla Dorina, Radó Márta. 2018. Ez egy gyönyörű barátság kezdete? Iskolai ellenkultúra hiánya a magyarországi roma tanulók körében. Szociológiai Szemle, megjelenés előtt.
 9. Galántai J., Pápay B., Kubik B., Szabó M.K. és Takács K. 2018. A pletyka a társas rend szolgálatában. Az informális kommunikáció struktúrájának mélyebb megértéséért a Computational Social Science eszközeivel. Magyar Tudomány, június, megjelenés előtt.
 10. Gulyás A., Boros I. és Havadi G. 2017. Rákosi-éra politikai dokumentumok vizsgálata a szöveg alapú kapcsolatháló-elemzés módszerével, III. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet konferencia. ELTE BTK, Budapest.
 11. Gulyás Attila, Galántai Júlia, Szabó Martina Katalin és Szebeni Zea. 2018. A HuTongue spontán beszélt nyelvi korpusz leiratozásának és annotálásának minőségbiztosítási munkálatai. XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia kiadványa. Szeged.
 12. Gulyás A., Szabó M. K., Boros I. és Havadi G. 2018. A Rákosi-éra pártjegyzőkönyveinek feldolgozása, elemzése és vizualizációja szövegalapú kapcsolatháló-elemzési módszerekkel. In. Vincze V. (szerk.) XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciakötet, Szeged.
 13. Gulyás A., Szabó M. K., Boros I. és Havadi G. 2018. Text network analysis and visualization of Hungarian, communist-era political reports, Text2Story 2018 - First Workshop on Narrative Extraction From Text, Grenoble, France. http://ceur-ws.org/Vol-2077/
 14. Hajdu, M., Pápay, B., Szántó, Z., and Tóth, I.J. 2018. Content analysis of corruption coverage: Cross-national differences and commonalities. European Journal of Communication, 33(1): 7-21. doi.org/10.1177/0267323117750673. Impact Factor 2017: 1.408.
 15. Hajdu M, Pápay B, Szántó Z, and Tóth I J. 2018. “A korrupció sajtómegjelenése nemzetközi összehasonlításban.” Magyar Tudomány 179(4): 496–506.
 16. Hajdu, M., Pápay, B., Szántó, Z., and Tóth, I.J. 2018. Content analysis of corruption coverage: Cross-national differences and commonalities. European Journal of Communication, 33(1): 7-21. doi.org/10.1177/0267323117750673. Impact Factor 2017: 1.408.
 17. Hajdu, Miklós; Boróka Pápay, Zoltán Szántó, and István János Tóth. 2017. “Human Assisted Content Analysis of the Print Press Coverage of Corruption in Hungary.” In Media and Corruption in Hungary (2004-2013): Working Papers, edited by Zoltán Szántó and István János Tóth, 101–27. Budapest: Corvinus University of Budapest, Institute of Sociology and Social Policy, Corruption Research Centre.
 18. Havelda Anikó 2017. Gypsy Economy: Romani Livelihoods and Notions of Worth in the 21st Century by Micol Brazzabeni, Manuela Ivone Cunha and Martin Fotta editors (2016, New York, Berghahn Books) Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, 8(2) 135-140. DOI: 10.14267/ISSN.2062-087X
 19. Kisfalusi D. 2018. Bullies and Victims in Primary Schools: The Associations between Bullying, Victimization, and Students’ Ethnicity and Academic Achievement. Intersections, doi.org/10.17356/ieejsp.v4i1.372.
 20. Kisfalusi, Dorottya 2018. Ethnic Classification among Secondary School Teachers and Students in Hungary. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy 9(1): 35-54. DOI: 10.14267/CJSSP.2018.1.02
 21. Kisfalusi Dorottya 2018. Az exponenciális random gráf modellek bemutatása: Egy iskolai osztály baráti hálózatának modellezése. Szociológiai Szemle, megjelenés előtt.
 22. Kubik, B. Gy. & Pápay, B. 2017. The Boundaries and External Connections of the Hyperlink Network of Hungarian Websites in Romania. Intersections. East European Journal of Society and Politics, 3 (1): 76-95. DOI: 10.17356/ieejsp.v3il.300
 23. Neulinger, Á., Radó, M. 2017. The impact of household life-cycle stages on subjective well-being: Considering the effect of household expenditures in Hungary. DOI: 10.1111/ijcs.12397 Impact Factor: 1.51
 24. Neulinger Á., Radó M. 2017. Generációk fogyasztási sajátosságainak bemutatása a családi életciklusok tükrében. Marketing & Menedzsment. 2017. 3. szám
 25. Pápay, Boróka, Balint Gyorgy Kubik, and Júlia Galántai. “Gossip is more than just story telling. Topic modeling and quantitative analysis on a spontaneous speech corpus.” Proceedings of the Text2StoryIR’18 Workshop, Grenoble, France, 26-March- 2018 Vol-2077 (2018): 15–23. http://ceur-ws.org/Vol-2077/paper2.pdf.
 26. Pápay Boróka, and Kubik Bálint. “The Boundaries and External Connections of the Hyperlink Network of Hungarian Websites in Romania.” Intersections: East European Journal Of Society And Politics 3, no. 1 (2017): 76–95.
 27. Pápay Boróka, Hajdu Miklós, and Tóth István János. 2017. “Case Studies on Corruption Involving Journalists: Hungary.” In Media and Corruption in Hungary (2004-2013): Working Papers, edited by Zoltán Szántó and István János Tóth, 167–226. Budapest: Corvinus University of Budapest, Institute of Sociology and Social Policy, Corruption Research Centre.
 28. Pápay Boróka. 2017. “Ifjúsági szervezetek pályázati forrásszerzési stratégiái.” In Erdélyi Magyar Civil Évkönyv, edited by Barna Bodó, 259–271. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület.
 29. Szabó M.K., Lázár B., Nyíri Zs., Morvay G. 2017. A negatív emotív elemek vizsgálata a nemek közötti nyelvhasználati különbségek szempontjából. Nyelvtudományi Intézet. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. ISBN 978-963-9074-70-5.
 30. Szabó M.K., Nyíri Zs., Lázár B. 2017. Negatív emotív szemantikai tartalmú fokozó elemek vizsgálata az angol-orosz és orosz-angol fordítás tükrében. Nyelvtudományi Intézet. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. ISBN 978-963-9074-70-5.
 31. Szabó M.K., Nyíri Zs., Lázár B. 2017. Negatív emotív szemantikai tartalmú fokozó elemek vizsgálata az angol-orosz és orosz-angol fordítás tükrében. Nyelvtudományi Intézet. Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből 2017. XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia. ISBN 978-963-9074-70-5.
 32. Szabó Martina Katalin és Galántai Júlia. 2017. Egy magyar nyelvű spontán beszélt nyelvi korpusz (HuTongue) létrehozásának tapasztalatai. Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének Konferenciája.
 33. Vit Eszter 2018. Jóléti rezsimek és a bizalom kapcsolata. socio.hu 2018/2:45. https://socio.hu/uploads/files/2018_2ess/28_vit.pdf DOI: 10.18030/socio.hu.2018.2.45
 34. Vit Eszter 2018. A zéróinflált és a hurdle-modellek egy lehetséges társadalomtudományi alkalmazása: roma ismerősök számának elemzése. Statisztikai Szemle, megjelenés előtt.
 35. Vörös, A., Snijders, T.A.B. 2017. Cluster analysis of multiplex networks: Defining composite network measures. Social Networks, 49: 93-112. doi: 10,16/j.socnet.2017.01.002 Impact Factor 2015: 2.784
 36. Wachs, J., Hannak, A., Vörös, A., & Daróczy, B. (2017). Why Do Men Get More Attention? Exploring Factors Behind Success in An Online Design Community. ICWSM.